Начало

Основният hot lesbian porn предмет на дейност на фирма “ПС ГАРД” ЕООД, рег. по ф.д. № 8494/2002 г. на СГС е всякакъв вид охранителна дейност на територията на цялата страна, а именно:

1. Охрана на ценни пратки и товари;
2. Охра hd milf porn на на имуществото на физически или юридически лица;
3. Лична охрана на физически лица.

Фирма black erotica „ПС ГАРД” ЕООД притежава:

Лиценз № 708/14.11.2005 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна, издаден от МВР;
Лиценз № porn cartoon 793803.04.2006 г. за охрана на ценни пратки и товари;
Лиценз mobile porn № 1342/17.11.2008 г. за лична охрана на физически лица;

Сертификат porno gay BS OHSAS 18001:2007, издаден от 07.01.2009 г.;
Сертификат EN ISO 9001:2008, издаден от 07.01.2009 г.

„ПС ГАРД” ЕООД членува в Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана /НАФТСО/ с Удостоверение № 060/Юни 2008г.
Фирмата е член и на Българска камара за охрана и сигурност, за което има издаден Сертификат.
Фирмата е включена в базата данни на кандидатите за участие в международни търгове на НАТО, поддържана от black porn Министерството на икономиката и енергетиката, с Изх. № 26-п-27/13.03.2009 г.

“ПС celebrity porn tapes ГАРД” ЕООД съпровожда и охранява влакови композиции и отделни вагони с товари, собственост на юридически лица, по мрежата на БДЖ със собствени автомобили.
“ПС ГАРД” ЕООД съпровожда и охранява ценни пратки и товари на територията на цялата страна със собствени gay porn автомобили.
hot lesbian porn Общият брой на охранителите към момента е 460 /четиристотин и шестдесет/ души, повечето от които са бивши служители на МВР, МО, като по-голямата част от тях са активни спортисти, притежаващи разрешително за оръжие.