Сертификати

  • “ПС gay pics ГАРД” ЕООД има ефективно внедрена система за качество в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008

  • “ПС latest celebrity news ГАРД” ЕООД членува в най-авторитетните професионални организации