Начало

Основният предмет на дейност на фирма “ПС ГАРД” ЕООД, рег. по ф.д. № 8494/2002 г. на СГС е всякакъв вид охранителна дейност на територията на цялата страна, а именно:

1. Hardcore Porn Охрана на ценни пратки и товари;
2. Охрана на имуществото на физически или юридически лица;
3. Лична охрана на phone sex video физически лица.

Фирма nude celebrities „ПС ГАРД” ЕООД притежава:

Лиценз № 708/14.11.2005 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна, издаден от МВР;
Лиценз № 793803.04.2006 г. за охрана на ценни пратки и товари;
Лиценз № 1342/17.11.2008 г. за лична celebrity sextapes охрана на физически лица;

Сертификат BS OHSAS 18001:2007, издаден от 07.01.2009 г.;
Сертификат EN ISO black sex porn 9001:2008, издаден от 07.01.2009 г.

„ПС buy generic cialis online ГАРД” ЕООД членува в Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана /НАФТСО/ с Удостоверение № 060/Юни 2008г.
Ф black porn ирмата е член и на Българска камара за охрана и сигурност, за което има издаден Сертификат.
Ф hentai porn videos ирмата е включена в базата данни на кандидатите за участие в международни търгове на НАТО, поддържана от Министерството на икономиката и енергетиката, с Изх. № 26-п-27/13.03.2009 г.

“ПС celebrity porn ГАРД” ЕООД съпровожда и охранява влакови композиции и отделни вагони с товари, собственост на юридически лица, по мрежата на БДЖ със собствени автомобили.
“ПС ГАРД” ЕООД съпровожда и охранява ценни пратки и товари на територията на цялата страна със собствени автомобили.
Общият брой на охранителите към момента е 460 /четирист celebrity porn pics отин и шестдесет/ души, повечето от които са бивши служители на МВР, МО, като по-голямата част от тях са активни спортисти, притежаващи разрешително за оръжие.