Охрана mom sex на ценни пратки и товари

“ПС porn cartoon ГАРД” ЕООД съпровожда и охранява влакови композиции и отделни вагони с товари, собственост на юридически лица, по мрежата на БДЖ със собствени автомобили.

“ПС celebrity nude ГАРД” ЕООД съпровожда и охранява ценни пратки и товари на територията на цялата страна със собствени автомобили.