Лицензи

„ПС real celebrity porn ГАРД” ЕООД има собствен лицензиран център за професионално обучение и повишение квалификацията на охранителите. Ежемесечно се провеждат курсове за усъвършенстване на знанията за охрана и самоотбрана и прилагането им при изпълнение на служебните задължения, съгласно изискванията на Закона за частната охранителна дейност.

Към celebrity nude днешна дата общият брой на охранителите е 760 души, като голяма част от тях са бивши служители на МВР, МО, притежаващи разрешително за оръжие.

„ПС hot gay porn ГАРД” ЕООД притежава индивидуално определен ограничен ресурс с национален обхват – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди, чрез електронна- съобщителна мрежа от подвижна радиослужба – PMR 150 и 450 MH.
ПС ГАРД” ЕООД разполага със собствени оръжия, технически cartoon porn pics системи за сигурност, радиостанции и други помощни средства за осъществяване на пълноценна охранителна дейност на поверените ни обекти. Фирмата има екип, специализиран в изграждането и поддръжката на системи за видео-наблюдение и сигнално-охранителна техника.